Люба Попова

Експерт-анализатор и лектор по GDPR. Лектор за меки умения и по медиация в Център за обучение на Медиатори