ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД е динамична компания, специализирана в предоставянето на висококачествени юридически услуги

ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД е динамична компания, специализирана в предоставянето на висококачествени юридически услуги

ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД е динамична компания, специализирана в предоставянето на висококачествени юридически услуги

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН"
ЮРИДИЧЕСКО КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
ОБУЧЕНИЕ ПО "GDPR"
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ
previous arrow
next arrow
Slider

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ РОЛИТЕ НА ФАСИЛИТАТОР И МЕДИАТОР, с 77, Мариана МИТОВА

Сборник с доклади от ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите”, която се проведе от 24 до

Прочетете повече »

Митова, М. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на Възстановителното правосъдие.

В: Сборник доклади от годишна университетска конференция доклад, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.). ИК на НВУ „Васил Левски“, т. 7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 93, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »

Календар за обучения и събития