Митова, М. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на Възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска конференция доклад, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.). ИК на НВУ „Васил Левски“, т. 7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 93, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.