Адв. д-р Мариана Митова

Д-р по психология, обучител по медиация, Възстановително правосъдие, GDPR и фасилитатори в Център за обучения ”ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН“, гр.София.

Вписана е за адвокат през м. март 2000г. в Софийска адвокатска колегия и до днес практикува професията си. Работи в областта на наказателното право, с жертви на насилие, наследствени дела, облигационни и други. 

Автор на дисертационния труд „Модел за превенция на извършители и за закрила на пострадали от насилието в училищната среда“, 2020г. 

От общо шест научни приноса на д-р Митова два са от съществено значение за науката:  разграничаването на медиацията и Възстановителното правосъдие като подходи и практическо приложение, както и този между ролите на медиатор и фасилитатор. И двата представени научно за първи път в България. Автор е на редица научни стати, в които поставя на задълбочен анализ феномените агресия, насилие и Възстановително правосъдие в търсене на ефективен модел за превенция на насилието и агресията.

Адв. д-р М.Митова проявява задълбочен научен интерес в областта на Възстановителното правосъдие и практическото му приложение. Провеждала е  обучения, семинари, он-лайн лекции и тренинги с прилагане на успешни интерактивни практики.

Вписана е за медиатор в  Единен Регистър на Медиаторите на Министерство на правосъдието през 2013г. и за обучител по медиация в Министерство на правосъдието през 2016г..

  Автор е на редица правни статии. Водещ адвокат на юридичексата страница на читателите на в-к „Телеграф“ до края на 2019г. Предстои да излезе от печат първата й книга посветена на медиативните подходи, с издател „Нова звезда“, София. Председателствала е 2 училищни настоятелства в гр.София.