GDPR (ОРЗД) във вашия бизнес

„ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН ” ЕООД е фирма, която извършва внедряване на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Регламент (ЕС) 2016/679, известен също като GDPR/, обучения на фирмения персонал и на Длъжностното лице по защита на данните. В тази връзка към нас се обръщат за консултации фирми, които са въвели Регламента, но изпитват съмнения дали са спазили всички изисквания.
За да Ви помогнем, предлагаме на Вашето внимание:

Извършен ли е GAP анализ?
Извършена ли е Оценка на въздействието конкретно за Вашата организация?
Създадени ли са предвидените в ОРЗД планове и политики?
Създадени ли са необходимите Регистри?
Въведени ли са Вътрешни правила за защита на личните данни?
Създадени ли са Мерки и средства за защита на личните данни?
Проведени ли са задължителните обучения?
Въведени ли са всички видове декларации?
Въведени ли са всички видове искания?
Приведена ли е цялата фирмена документация в съответствие с изискванията на ОРЗД?
Въведени ли са задължителните процедури?

Внедряването на ОРЗД не е еднократно действие, а цялостна политика в дейността на администратора и отчетността е документирано доказателство за спазването на Регламента.
Формалното отношение към внедряването и спазването на Регламента води до санкции спрямо Администратора.
В случай, че имате пропуски, е необходимо в най-кратък срок да ги отстраните.
Бихме могли да Ви окажем съдействие, ако се обърнете към нашия екип.

Свържете се с нас