Нашите клиенти

Нашите клиенти

НИЕ ИЗГРАДИХМЕ ЗАЩИТИ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБУЧИХМЕ ЗА РАБОТА С ТЯХ, ЗАЩОТО НИ СЕ ДОВЕРИХА:

Сдружение „ТЪРСИМ СЕ“ с ЕИК – 176868242, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул „Петко Каравелов“ №11, ет.1, ап.3

http://tursimse.com/home.html

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД , с ЕИК - 831605806, с адрес: гр. София, ул. “Бяло море” № 8

https://www.isul.eu/index.htm

СД „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ , с ЕИК-020107390, с адрес: Централен офис София 1330, жк.“Красна поляна III“, ул. „Добротич“ №19

https://www.intelsoft.bg/

АНДЖЕЛО БГ“ ЕООД, с ЕИК – 204544777, с адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Максимов“, №56

https://www.angelostyle.bg/

АСОЦИАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРАВА(АЗВП), гр.София