Екип

Адв. Мариана Митова

Адв. Мариана Митова - експерт и лектор по GDPR

Медиатор и лектор по медиация в Център за обучение на Медиатори "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН"ЕООД

Адвокат Мариана Митова е вписана за адвокат в Софийска адвокатска колегия през 2000г. Специализира в областта на наказателното право, а по-късно в облигационните отношения. Специализира в казуси, свързани с имотни измами, междуфирмени задлъжнения и в областта на Европейското законодателство-право на Европейския съд и право на индивидуална жалба до съда в Страсбург. Собственик на адвокатска кантора "Мариана Митова".

Лектор по GDPR и лектор на медиатори в Център за обучение на медиатори" ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.
Автор е на над 50 публикации в областта на правото. Взема активно участие по проблемите, свързани с реформата в съдебната система. Има редица участия като консултиращ адвокат в ефира на ББТ, ТВ 7/"Споделено с Камелия", "Откровено с Ели"/, Нова телевизия/"Часът на Милен Цветков", "Съдебен спор", "Господари на ефира" / и др. Има много публични изяви в медиите по въпросите, касаещи човешките права и защитата им. Проявява научен интерес в областта на възстановителното правосъдие.

Ментор в проект "Студентски практики". Председател е на УС на АЗВП. От месец април 2013г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Обучила е 30 медиатора и обучители по медиация. Съвместно с Люба Попова е обучила е 1300 души за защита на личните данни в ИСУЛ, сайт за он-лайн пазаруване "Анжело", Сдружение "Търсим се" и др..

Адв. Мариана Митова изнася лекция по GDPR пред мастер клас в Седмото издание на Софийското бизнес училище (23 - 29 юни 2018 г.), съвместен проект на Нов български университет и Реформ Юнион Клуб, с партньорски организации на Софийското бизнес училище: Instituto Bruno Leoni (Italy) BulgariaAnalitica.org (Bulgaria) Open Source University (Bulgaria)

stefan damyanov

Стефан Дамянов - IT експерт и лектор по IT GDPR в "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН"ЕООД

Системен aрхитект с 15 години опит в IT индустрията. Притежава солиден опит като разработчик, дизайнер на основни системи, системи за архивиране на данни, сайтове, системи за събиране и анализиране на информация, криптиране и други. Ръководител на екипи на прокети. Разработва blockchain технологии за защити, включително за платежни инструменти за сигурно и прозрачно плащане.

 

 

 

 

Проф. д-р Тодор Галунов

Проф. д-р Тодор Галунов, д-р политолог и анализатор

Преподавател по политически науки. Преподавател по история на българския политически живот, Избори и избирателни системи, Местна власт и самоуправление; Парламентарен процес и практика; История на европейската интеграция. Доктор по история от 1998; Доцент по история от 2002; Доктор на политологическите науки от 2009; Професор по политология от 2011.

Водил успешно български делегации на Европейските първенства по шахмат за деца, юноши и девойки до 10,12,14,16,18,20 години в Юргюп, Турция 2004 и Херцеговина, Черна гора през 2006 г.

В периода 2002-2018 ръководител на магистърски програми по "Политически науки” на ФФ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Има много публични изяви по историко-правна, политологична и обществена проблематика в местните, регионални и национални медии, международно конференции.

Адв. Йордан Увалиев

Адв. Йордан Увалиев - Експерт по GDPR в "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД

Вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2006г. Практика: Правни услуги в областта на търговското и корпоративно право, гражданското право, облигационното право, вещно право, правоотношения в строителството, трудово право, административно право, данъчно право, процесуално представителство, заповедното производство, изпълнително производство. Експерт по GDPR в ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД.

 

 

 

 

Люба Попова

Люба Попова

Експерт-анализатор и лектор по GDPR. Лектор за меки умения и по медиация в Център за обучение на Медиатори "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН"ЕООД

Люба Попова е дългогодишен учител по български език и литература. Професионалните й интереси са насочени към прилагането на информационни технологии в обучението по български език. В тази област са и научно – методическите приноси в нейните публикации и публични изяви. Притежава най – високата професионално – квалификационна степен І – признание за значимостта на изведения педагогически опит на тема: "Нови педагогически технологии”.

Участието на авторката в множество национални и международни форуми показва задълбочен интерес към качеството на националното образование в контекста на европейските и световните достижения в тази област.
Вземала е участие на различни нива в национални и международни проекти, свързани със защита на човешките права и в развитие на човешките ресурси.

Води обучения, семинари, тренинги с прилагане на успешни интерактивни практики. Притежава богат административен опит. Експерт – анализатор и лектор по GDPR, "меки умения" и лектор по медиация в Център за обучение на Медиатори
"ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН"ЕООД. Съвместно с адв. Мариана Митова е обучила е 1300 души за защита на личните данни в ИСУЛ, сайт за он-лайн пазаруване "Анжело", Сдружение "Търсим се" и др..

Антон Василев

Антон Василев - Координатор GDPR за област Варна, Бургас и Стара Загора в "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД

Антон Василев завършва специалност "Право" във във ВСУ "Черноризец Храбър" гр.Варна. Придобива юридическа правоспособност през 2017г. Започва юридическата си кариера в адвокатска кантора в гр.Варна. Занимава се активно със спорт. Специализира следдипломна квалификация в НСА "Васил Левски " гр.София за треньор по Кик бокс. Проявява траен интерес в областта на медиацията и GDPR. Координатор за Варненска област, Бургас и Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 

Димитринка Бойчева - управител. Координатор за Благоевградска област.

Медиатори в Център за медиация за разрешаване на спорове и конфликти "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН", вписани в Единен регистър на медиаторите в Министерство на правосъдието

Николай Стайков - Медиатор
Николай Стайков
Марин Петрушев - Медиатор
Марин Петрушев
Иван Генчев - медиатор
Иван Генчев