Сборник с доклади от ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите”, която се проведе от 24 до 26 октомври 2019 г. в София, първи том ,издание, с публикувани разработки на докторанти и млади изследователи.Сборникът е онлайн академично издание със свободен достъп, което ще намерите на сайта на Института за изследване на населението и човека: http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf

При използване на текстовете молим за коректното им цитиране.

Митова, М. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на Възстановителното правосъдие.

В: Сборник доклади от годишна университетска конференция доклад, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.). ИК на НВУ „Васил Левски“, т. 7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 93, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »

ХАРМОНИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ ПОДХОДИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Митова, М., Кр. Йонкова. Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска конференция, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.), ИК на НВУ „Васил Левски“, т.7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 102, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »