ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

При тревожност, паник атаки, безсъние и липса на мотивация нашите психолози ще ви консултират винаги при спазване на принципа за конфеденциалност.

Гарантираме тайната на личността и спазваме етичните кодекси приложими във всяка област от нашата дейност.