Общо обучение по GDPR

Въвеждащо обучение по GDPR и на длъжностни лица по защита на данните, съобразно изискванията на ОРЗД(Регламент(ЕС) 2016/679).

Обучението се провежда присъствено или дистанционно чрез Zoom или Skype, групово или индивидуално, и се състои от:

Теория: 20 ч.
Практическа част: 32 ч.
Тест: 2 ч.

Курсът е с продължителност 54 учебни часа и е предназначен за адвокати,магистрати, юристи, служители в административни, медицински и публични институции и бизнес структури.
Включените теми и дейности осигуряват необходимата подготовка за изпълнение на вменените от Регламента задължения и функции като администратори, обработващи лични данни и длъжностни лица за защита на данните.
Обучението се провежда в два модула:

Правни аспекти - 19 ч.
Организационни аспекти - 22 ч.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение по Общ регламент за защита на личните данни, включващо минимум 80% присъствие в часовете за обучение по образец.

Специализиран курс за длъжностни лица по защита на личните данни

Обучението се провежда присъствено или дистанционно чрез Zoom или Skype, групово или индивидуално, и се състои от:

Теория: 21 ч.
Практическа част: 28 ч.
Тест – 2 ч.

Курсът се провежда в две части в рамките на 51 часа. Този вид обучения са предназначени за администратори на лични данни и техните служители, за адвокати, юристи, счетоводители, служители в административни, медицински и публични институции, в бизнес структури. Подходящ е за обработващи лични данни, съхраняващи и архивиращи данни при он-лайн магазини.

Включените теми и дейности осигуряват необходимата подготовка за изпълнение на вменените от Регламента задължения и функции като администратори и обработващи лични данни.

Курсистите могат да изпълняват задачите на длъжностно лице по защита на данните.
Включените теми и дейности осигуряват необходимата подготовка за изпълнение на вменените от Регламента задължения и функции на една нова по своята същност професия.