В  тази ролева игра може да видите как се обучават кандидатите за медиатори да водят телефонен разговор в ролята на “търсеща страна”. В ролите са Валерия Атанасова и Надежда Чавдарова( видеото е предоставено от ЦОМ “ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН” от проведеното през месец април 2020г. он-лайн обучение по медиация и в тази връзка разпространението му за каквито и да било цели без съгласието на Центъра представлява нарушение на авторските права съгласно действащото законодателство в Република България).

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ РОЛИТЕ НА ФАСИЛИТАТОР И МЕДИАТОР, с 77, Мариана МИТОВА

Сборник с доклади от ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите”, която се проведе от 24 до

Прочетете повече »

Митова, М. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на Възстановителното правосъдие.

В: Сборник доклади от годишна университетска конференция доклад, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.). ИК на НВУ „Васил Левски“, т. 7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 93, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »

ХАРМОНИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ ПОДХОДИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Митова, М., Кр. Йонкова. Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска конференция, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.), ИК на НВУ „Васил Левски“, т.7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 102, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »