Онлайн лекция за Въстановителното правосъдие с адв. Мариана Митова /част първа/

Споделяме запис на една от първите #online лекции, която бе проведена по време на ежегодната Седмица на психологията, организирана от Клуба по Психология. Дори извънредното положение не успя да ни попречи за отбелязването на празника 🤓 За всички, които са пропуснали лекцията или искат да я чуят отново, скоро ще бъде качена и втората част от #виртуалната среща

Публикувахте от Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков” в Сряда, 6 май 2020 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ РОЛИТЕ НА ФАСИЛИТАТОР И МЕДИАТОР, с 77, Мариана МИТОВА

Сборник с доклади от ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите”, която се проведе от 24 до

Прочетете повече »

Митова, М. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на Възстановителното правосъдие.

В: Сборник доклади от годишна университетска конференция доклад, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.). ИК на НВУ „Васил Левски“, т. 7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 93, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »

ХАРМОНИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ ПОДХОДИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Митова, М., Кр. Йонкова. Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска конференция, НВУ „Васил Левски“ (27-28 юни 2019г.), ИК на НВУ „Васил Левски“, т.7, Велико Търново 2019 /Национален референтен списък/, с. 102, ISSN -1314 – 1937; ISSN 267 – 7481.

Прочетете повече »