ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН е динамична компания, специализирана в предоставянето на висококачествени юридически услуги, с ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ (вписана в Единен Регистър на медиаторите за обучаваща организация със Заповед за одобряване ЛС-04-1217/14.07.2016 на Министерство на правосъдието), ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ – ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН,  Възстановително правосъдие, фасилитиране и GDPR. В Центъра за спогодби и медиация опитни медиатори разрешават конфликти и спорове.

Ние консултираме и внедряваме в бизнеса защити за опазване на личните данни-на  служители, партньори и техните служители; на клиенти(виж повече). „ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД / GEOMA CORPORATION LTD/ има предмет на дейност консултации и научни изследвания, консултантски услуги и изследвания, обучение на медиатори и медиаторска дейност, консултантски услуги и обучения за защита на личните данни(GDPR), социологически и други проучвания, книгоиздателска дейност, подбор на персонал и тренинги в страната и в чужбина, както и всяка не забранена от закона дейност в страната и чужбина. Психологически консултации – дълбинна психоанализа и консултации.

Свържете се с нас за повече информация.

Екип

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Работим на конкурентно ниски и достъпни цени.

Предлаганите от нас услуги задоволят изцяло нуждите на Вашия бизнес.

Държим на кaчественото и законосъобразно обслужване.

Винаги проявяваме коректност, лоялност и съпричастност към работата.

Към всеки клиент подхождаме с амбиция и ентусиазъм.

Ценим и ще опазим Вашата конфиденциалност.